Warmtepompen

Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de bodem, het grondwater of de buitenlucht omzetten in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om de woning te verwarmen of sanitair warm water te bereiden.

Wenst u prijzen te weten? Vul geheel vrijblijvend onderstaand formulier in!

De werking van een warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast, maar dan in de omgekeerde richting: een koud medium heeft energie nodig om te verdampen en geeft energie af bij condensatie. Het oppompen tot een hogere temperatuur vraagt energie.

Terwijl de meeste gangbare verwarmingssystemen hun energie volledig uit brandstof of een andere energiedrager halen, onttrekt de warmtepomp haar energie grotendeels (tussen 70 en 80 %) aan de omgeving. De warmtepompinstallatie verbruikt dus minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem.

De energiebesparing die bereikt kan worden met een warmtepomp wordt in grote mate bepaald door het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem. Hoe kleiner dit temperatuurverschil, hoe hoger het rendement. Vanwege de relatief lage temperatuur die de warmtepomp levert, wordt ze bij voorkeur gecombineerd met een verwarmingssysteem op lage temperatuur. Dit kan vloer- of wandverwarming zijn met vergrote radiatoren of convectoren.

Een warmtepomp kan haar warmte halen uit verschillende bronnen:

  • bodem
  • grondwater
  • buitenlucht
  • afvoerlucht

Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen warmtebron en afgiftesysteem, hoe hoger de seizoensprestatiefactor (SPF). De SPF omvat ook de energie voor pompen en ventilatoren. Het energieverbruik door pompen en ventilatoren van de bron- en afgiftesystemen van warmtepompen varieert tussen 5 en 20 % van de verbruikte energie en is dus niet te verwaarlozen.

 

 

 

 

 

Copyright 2011 - warmte-pompen.eu